pieniądze - prawo

Chwilówki – kiedy dług trafia do komornika?

Tak zwana „Chwilówka”, mimo tego, że nie jest klasyczną pożyczką jaką oferują banki, jest jedną z najczęściej wybieranych jej form. Posiada ona identyczne zasady prawne dotyczące spłaty jak w przypadku innych kredytów. Jeśli zadłużenie nie zostaje regulowane terminowo, do akcji może wkroczyć komornik, który wykazuje chęć przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego. Jednak zanim to nastąpi prowadzone są działania, które mają na celu nakłonić dłużnika do spłaty długu.

Z początku warto wspomnieć, iż droga między niespłacanymi regularnie ratami, a procesem egzekucji komorniczej jest niezwykle długa i w jej trakcie istnieje możliwość przeprowadzenia wielu czynności, których celem jest odsunięcie w czasie przejęcia majątku dłużnika.

Przedłużenie okresu spłaty pożyczki

pieniadzeNajważniejszą kwestią jest fakt, iż w przypadku problemów finansowych, które uniemożliwiają regularną spłatę pożyczki istnieje możliwość przedłużenia rat. Warto jednak wspomnieć, iż taka usługa jest dodatkowo płatna i zazwyczaj wynosi nie mniej niż 100 zł. W wielu przypadkach opłata za oferowaną usługę wynosi więcej niż połowa zadłużenia (w takiej sytuacji warto zastanowić się czy spłacenie rat nie wydaje się korzystniejszą opcją).

Opłaty za powiadomienia

Firmy, które oferują szybkie pożyczki nadzwyczaj ekspresowo reagują na nieterminowe spłacanie kolejnych rat (często odbywa się to nawet w przeciągu kilku dni od upłynięcia terminu). W tym celu wysyłane są powiadomienia o nieuregulowanej spłacie pożyczki, które przyjmują formę smsów lub e-mailów. Jeśli w takiej sytuacji również dłużnik nie zdecyduje się na zaległą opłatę, monity mogą wystąpić w formie oficjalnej (list polecony lub zawiadomienie telefoniczne).

Koszta związane z monitami przyjmującymi formę listu, wykonanego telefonu czy wysłanego smsa pokrywa dłużnik, a kwota za jednorazowe upomnienie może wynosić nawet kilkadziesiąt złotych (warto zaznaczyć, iż zazwyczaj są one wysyłane kilkurazowo).

Na etapie wysyłania przez firmę komorniczą ponagleń do uregulowania zaległej zapłaty może nastąpić umieszczenie dłużnika w Krajowym Rejestrze Długów, Rejestrze Dłużników ERIF, InfoMonitorze i Biurze Informacji Kredytowej.

Działania windykacyjne

Następnym etapem przed egzekucją komornika, zaraz po nieskutecznych powiadomieniach o spóźnionej zapłacie jest skierowanie długu do windykacji w konkretnym dziale lub do zewnętrznej firmy. Windykacja także wiąże się z kosztami, które musi pokryć osoba zadłużona. Podczas procesu windykacyjnego istnieje możliwość ponownego rozłożenia długu na większą ilość rat.

Jeśli czynności windykacyjne również nie wykażą skutku, sprawa trafia na drogę sądową. W czasie postępowania sprawdzana jest zasadność długu oraz szczegółowa sytuacja życiowa dłużnika. Jeśli Sąd uzna, że wymogi są uzasadnione, wzywa dłużnika do zapłaty zaległości. Następne działanie przyjmuje formę wystawienia tytułu egzekucyjnego, który stanowi podstawę do podjęcia działań przez komornika.