pieniądze - prawo

Przestępstwo oszustwa w obrocie gospodarczym

Osoba podejmująca działalność gospodarczą musi nastawić się na stałą sytuację niepewności. Niepewność dotyczy nie tylko powodzenia prowadzonego biznesu z punktu widzenia utrzymania się na rynku, ale także z punktu widzenia kontrahentów, którzy mogą okazać się nieuczciwi. Praktyka wielu kancelarii adwokackich lub radcowskich opiera się na klientach, którzy zostali pokrzywdzeni przez inne podmioty będące na rynku. Zazwyczaj sprawy takie kończą się w sądzie w wydziałach cywilnych. W szczególnych przypadkach mogą trafić także do wydziałów karnych. Przedsiębiorcy, kiedy tylko jest taka możliwość, decydują się na wystosowanie zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa wobec swoich nieuczciwych kontrahentów. W takich sytuacjach o wiele łatwiej jest udowodnić swoje racje przed sądem cywilnym oraz można otrzymać odszkodowanie już w procesie karnym.

Niełatwe postępowanie

W przypadku, w którym ktoś zostanie oszukany przez kontrahenta podczas prowadzenia działalności gospodarczej w grę może wejść przestępstwo oszustwa, stypizowane w art. 286 kodeksu karnego. Przestępstwo to polega na doprowadzeniu innej osoby (także spółki) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem  przy wprowadzeniu tej osoby w błąd lub wykorzystaniu błędu. Działanie takie musi być powzięte w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Postępowania w sprawach przestępstwa oszustwa są niezwykle trudne, nawet jeżeli już na pierwszy rzut oka widać, że ktoś chciał danego przedsiębiorcę oszukać. Przede wszystkim trzeba tutaj udowodnić, że zamiar popełnienia przestępstwa istniał już w momencie zawierania transakcji z kontrahentem. W praktyce wiąże się to z wielkimi trudnościami natury dowodowej. 

Prawnik pomocą w osiągnięciu sukcesu

Przedsiębiorca, który zastanawia się nad złożeniem zawiadomienia o uzasadnionej możliwości popełnienia przestępstwa powinien udać się z tym problem do prawnika. Trzeba jednak pamiętać, że mało która kancelaria prowadzi takie sprawy na co dzień. Jeżeli kogoś interesuje tak kancelaria prawnicza Toruń i inne duże miasta w Polsce będą dobrym miejscem na poszukiwania, ponieważ właśnie tam znajdują się ośrodki gospodarcze kraju.