podatki

Podatki – słów kilka

kalk

Głównym źródłem finansowania działalności państwa są podatki. Jest to bezzwrotne, przymusowe i nieodpłatne świadczenie pieniężne. Dzięki temu państwo ma możliwość finansowania placówek oświatowych, służby zdrowia i wsparcia różnego rodzaju przedsięwzięć.

Rodzaje podatków

W Polsce występują rozmaite rodzaje podatków, które różnią się podmiotem opodatkowania, przedmiotom oraz warunkami rozliczania. Większość stanowią podatki bezpośrednie: PIT, CIT, od spadku i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, tonażowy, od wydobycia niektórych kopalin oraz zryczałtowany od wartości sprzedanej produkcji. Pozostała mniejszość to podatki pośrednie, wśród których wyróżnia się podatek: od towarów i usług, czyli VAT, akcyzowy i podatek od gier.    

Funkcja podatków

Jedną z podstawowych jest funkcja fiskalna, której celem jest zaspokojenie kluczowych potrzeb publicznych. Drugą jest funkcja redystrybucyjna. Polega na rozdzielenie wpływów budżetowych między obywateli, a związki publicznoprawne. Ostatnią stanowi funkcja stymulacyjna. Jest to mechanizm, którego podstawowym elementem są obniżki lub ulgi podatkowe, a także zwolnienia z płacenia podatków, co ma wywołać ściśle określony efekt gospodarczy.

karteczka

Płacenie podatków

Często przedsiębiorcy, a także osoby fizyczne, które są zobowiązane do płacenia podatków mają wątpliwości, gdzie złożyć deklarację podatkową. W myśl ustawy o podatku dochodowym rozlicza się go w urzędzie zgodnym z aktualnym miejscem zamieszkania podatnika. Jeśli w ciągu roku podatnik zmieniał swoje miejsce zamieszkania, powinien się rozliczyć z właściwym urzędem skarbowym według zamieszkania na dzień 31 grudnia. Natomiast w przypadku posiadania przez podatnika innej formy prawnej np. spółki, rozliczenie następuje według adresu siedziby.

Gdy podatnik ustali właściwy urząd skarbowy w którym powinien regulować swoje deklaracje podatkowe otrzymuje od urzędu numer konta bankowego na który powinien kierować podatkowe zobowiązania.