prawo

Jakie są rodzaje prawa?

rozdroże

Polskie prawo jest bardzo rozbudowanym tworem. Dla wielu osób prawo jest po prostu labiryntem. Znajdziesz tutaj sporo przeróżnych niuansów oraz rozbieżności. Jakie rodzaje prawa można wyróżnić w Polsce?

Prawo państwowe

Inaczej nazywane prawem konstytucyjnym. Dzięki temu bardzo łatwo jest się domyślić, że odnosi się do konstytucji. Źródłem tego prawa jest oczywiście ustawa zasadnicza, czyli konstytucja. Prawo państwowe odnosi się w dużej mierze przede wszystkim do regulacji funkcjonowania najważniejszych instytucji w Polsce. Między innymi zajmuje się kwestią ordynacji wyborczej w przypadku Sejmu oraz Senatu.

Prawo rodzinne

To właśnie na podstawie jego kodeksów oraz ustaw orzekają sądy rodzinne w zakresie spraw rodziny. Należy tutaj rozumieć wszelkie rozwody, kwestie dzieci oraz wiele innych.

waga

Prawo cywilne

Odnosi się głownie do kwestii majątkowych. Zarówno dotyczy majątku materialnego oraz niematerialnego. Jego podstawę stanowi przede wszystkim kodeks cywilna.

Prawo pracy

Zajmuje się regulacją wszelkich kwestii spornych, jakie mogą powstać pomiędzy pracownikiem, a jego pracodawcą. W ten sposób zabezpieczone są interesy zarówno jednej oraz drugiej strony.

Prawo administracyjne

Zajmuje się regulacją postepowań administracyjnych oraz działem poszczególnych instytucji z sektora publicznego w Polsce.

ksiązki
Prawo gospodarcze

Jest to bardzo ważny rodzaj prawa szczególnie dla właścicieli firm, zarówno tych małych, jak i dużych. Prawo gospodarcze reguluje wszelkie kwestie sporne na tle gospodarczym, które zachodzą pomiędzy przedsiębiorcami. Prawo gospodarcze stanowi zabezpieczenie i regulację biznesu.

Prawo finansowe

Jest to gałąź, która zajmuje się przede wszystkim działalnością instytucji z zakresu finansów takich, jak banki oraz towarzystwa ubezpieczeniowe. W zakresie prawa finansowego mieści się również regulacja finansów publicznych.

Prawo karne

Jedna z najbardziej znanych gałęzi prawa w Polsce. Zajmuje się regulacją wszelkich wykroczeń. W jego świetle określone są przewidywane kary, za popełnienie określonych występków. Najważniejszą ustawą w tym zakresie jest kodeks cywilny.

Prawo procesowe

Bardzo mało osób wie o jego istnieniu. Zajmuje się mało popularną kwestią i możliwe, że to właśnie z tego powodu wynika niska popularność. Polega na regulowaniu rozpraw sądowych oraz normowaniu jego przebiegu.

Przy współpracy z https://pbkb-adwokaci.pl/