prawo

Pracownik samorządowy – kim jest i co należy do jego obowiązków?

biuro

Pracownik samorządowy potocznie określany mianem użytkownika kojarzy się w większości osób z człowiekiem nader humorzastym, który ma tendencje do wykorzystywania swojej ograniczonej, ale wciąż istniejącej władzy. Nie bez kozery na wizyty w urzędzie większość z nas reaguje alergicznie. Kim tak naprawdę jest pracownik samorządowy? Na czym polega specyfika jego pracy i jakie obowiązki na nim spoczywają? Na te i wiele innych pytań odpowiemy w dzisiejszym artykule.

W jakich miejscach pracują pracownicy samorządowi?

Zgodnie z ustawą pracownikiem samorządowym jest osoba zatrudniona w urzędzie marszałkowskim oraz wojewódzkiej samorządowej jednostce organizacyjnej. Do innych miejsc zatrudnienia pracownika samorządowego zaliczamy :

– starostwo powiatowe oraz powiatowa jednostka organizacyjna
– urząd gminy, jednostka pomocnicza gminy, gminna jednostka budżetowa oraz samorządowy zakład budżetowy
– biuro związków jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowych zakładów budżetowych utworzonych przez owe związki
– biuro jednostek administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego

Ciekawostkę stanowi fakt, iż w generalnym kodeksie pracy na próżno szukać przepisów prawa pracy dotyczących pracowników samorządowych. W ich przypadku mamy do czynienia z oddzielnym aktem prawnym, choć w przypadku spraw nieregularnych odwołanie stanowi wspomniany kodeks pracy…

W jakiej formie zatrudniani są pracownicy samorządowi?

Pracownicy samorządowi najczęściej zatrudniani są na zasadzie wyboru marszałka województwa, wicemarszałka oraz pozostałych członków zarządu województwa o ile statut tak stanowi. Podobnie rzecz się ma na szczeblu powiatowym oraz gminnym. Nieco inaczej kwestia wyboru wygląda w przypadku samorządów terytorialnym, ponieważ tam wyboru dokonuje przewodniczący zarządu związkowego oraz pozostali jego członkowie, wyjaśnia radca prawny Marzena Zaremba. Powołania pracownika samorządowego może dokonać zastępca wójta, burmistrza, bądź prezydenta miasta, a także skarbnicy poszczególnych szczebli samorządowych. Warto podkreślić, iż pracownicy samorządowi mogą być zatrudnieni wyłącznie w oparciu o umowę o pracę.

ludzie

Kto może zostać pracownikiem samorządowym?

Zostanie pracownikiem samorządowym to nie taka prosta sprawa. Tu również główną rolę odgrywają normy prawne. A najważniejsze z nich mówią o tym, iż tytułowy fach mają prawo wykonywać obywatele naszego kraju oraz krajów wyznaczonych przez adekwatne umowy międzynarodowe. Ponadto taka osoba powinna mieć pełną zdolność do czynności prawnych oraz w pełni korzystać z publicznych praw. Ostatnim kryterium są potwierdzone kwalifikacje zawodowe – innymi słowy uprawnienia do wykonywania określonego zawodu. Na koniec ciekawostka – każdy z pracowników samorządowych podlega ocenie przełożonych, która musi zostać wystawiona raz na okres dwóch lat. Każdy z nich jest również zobowiązany do złożenia oświadczenia o stanie majątkowym.