prawo

Stalking – jak poradzić sobie z prześladowcą?

wlosy

Przepisy karne w obecnym brzmieniu traktują stalking, czyli uporczywe nękanie jako przestępstwo ścigane na wniosek ofiary. Dlatego bezwzględnie należy zwrócić się po pomoc i nie próbować załatwiać problemu na własną rękę.

Czym jest stalking?

Czynnikami rozstrzygającymi, że mamy do czynienia ze stalkingiem jest wzbudzanie poczucia zagrożenia w ofierze i nieustanne powtarzanie czynności je powodujących. Prześladowcy mogą nękać ofiarę przez bezpośredni kontakt polegający na śledzeniu, zaczepianiu czy obserwowaniu mieszkania lub za pośrednictwem telefonu czy mediów społecznościowych. Zdarza się, że prześladowanie nie wychodzi poza publikowanie niepożądanych treści w sieci. Charakterystyczne w stalkingu jest to, że prześladowca nie musi wykazywać zachowań agresywnych, by jego postępowanie mogło zostać uznane za przestępstwo.

Ofiara stalkingu – co może zrobić?

Ofiara, która podejrzewa, że ze strony prześladowcy może grozić jej bezpośrednie niebezpieczeństwo powinna bezwzględnie, powiadomić policję. Należy unikać interakcji i dyskusji, jedynie na początku dać wyraz temu, że nie życzymy sobie kontaktu z tą osobą. Ofiara stalkingu powinna gromadzić wszystkie dowody potwierdzające nękanie tj. otrzymane wiadomości, zrzuty ekranu czy fotografie dokumentujące np. obserwowanie budynku. Zgromadzone dowody będą kluczowe w postępowaniu karnym.  

policja

Czy warto skorzystać z pomocy prawnej?

W przygotowaniu dokumentacji dowodowej i podczas postępowania sądowego nieoceniona będzie pomoc doświadczonego adwokata. Co prawda wynajęcie prawnika jest związane z poniesieniem pewnych kosztów, jednak w przypadku wygranej sąd może zasądzić zwrot części lub całości wydatków poniesionych na usługę prawną. Adwokat przygotuje za ofiarę wniosek o ściganie przestępstwa, jednocześnie pomoże usystematyzować dowody, będzie także reprezentował ofiarę w sądzie. Osobie poszkodowanej łatwiej będzie przejść przez cały proces sądowy, jeżeli będzie miała wsparcie profesjonalisty.

Kodeks karny przewiduje dla przestępców, którzy dopuścili się uporczywego nękania karę pozbawienia wolności do lat 3. Jeżeli w wyniku działań prześladowcy ofiara próbowała targnąć się na swoje życie, kara może ulec wydłużeniu nawet do 10 lat.

Przy współpracy z: Adwokat w Łodzi – Michał Kaliszewski