rozwody - prawo

Intercyza małżeńska – na czym polega?

Sprawa podziału majątku małżeńskiego wciąż przyjmuje bardzo drażliwą formę, ponieważ przez wielu uważana jest jako brak zaufania do przyszłego małżonka lub brak wiary w rozbudowanie udanego związku na lata. Z tego powodu wiele osób rezygnuje z podpisania tzw. „Intercyzy” małżeńskiej. Istnieją jednak pewne dowody na to, że w niektórych przypadkach podpisanie takiej umowy posiada wiele plusów i jest uzasadnione.

W jakich sytuacjach warto podpisać Intercyzę?

dokumentyW przypadku podjęcia decyzji o podpisaniu umowy przedmałżeńskiej, która dotyczy rozdzielności majątku należy wziąć pod uwagę obowiązujące prawo w danym kraju, a także formę pracy jaka wykonywana jest przez jednego lub oboje małżonków.

Intercyzy często podpisywane są przez pary, w których jedna lub obie osoby prowadzą własną działalność gospodarczą. Wykonywanie pracy w takim charakterze może wiązać się bowiem z niepowodzeniem w prowadzeniu interesów, co doprowadza często do straty całego majątku.

Podpisanie Intercyzy jest czynnością niezbędna w momencie, gdy jedyny żywiciel rodziny prowadzi własną działalność. W przypadku utraty wszystkich środków do życia przez jednego z małżonków, druga osoba nie traci nic.

Również, gdy małżonkowie nie mogą dojść do porozumienia w kwestiach finansowych, aby uniknąć konfliktów rodzinnych dotyczących wspólnego zarządzania budżetem niezbędne jest podpisanie umowy z rozdzielnością majątkową.

Intercyza i problemy z nią związane

Podpisanie rozdzielności majątkowej w małżeństwie nie niesie za sobą jednak samych pozytywów. Istnieją przypadki, gdy jedna ze stron czuje się pokrzywdzona z powodu braku do niej zaufania. Często powodem jest fakt, iż Intercyzę podpisują osoby, które znacznie róznią się statusem finansowym (jeden z małżonków posiada wysokie finanse, drugi niskie). W takich sytuacjach nierzadko pojawiają się wątpliwości o sens danego związku małżeńskiego.

Kolejnym dowodem na to, że Intercyza nie zawsze jest dobrym rozwiązaniem jest fakt, iż kobieta, która wcześniej świetnie radziła sobie z zarabianiem pieniędzy, w okresie ciąży i wychowywania dzieci posiada ograniczone możliwości zarobkowe.

Kolejną wadą rozdzielności majątku jest też ograniczenie małżeństwu zdolności kredytowej. Dzieje się tak, ponieważ po podpisaniu umowy przedmałżeńskiej dana para nie posiada już możliwości ubiegania się o wspólną pożyczkę bankową.

Minusem może być również utrata możliwości wspólnego rozliczania podatku dochodowego, nawet w sytuacji, gdy umowa została zawarta pod koniec roku kalendarzowego i przez jego większość małżonkowie posiadali wspólność majątkową.

Warto wspomnieć, że w Wielkiej Brytanii jak i w krajach Europy Zachodniej podpisanie Intercyzy jest czymś naturalnym i dotyczy nie tylko osób zamożnych, ale także małżeństw klasy średniej.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *