rozwody - prawo

Komu przypadnie mieszkanie po rozwodzie?

W niektórych sytuacjach rozwodowych dochodzi do nieco bardziej specyficznego rodzaju, w której po zakończeniu sprawy rozwodowej oboje małżonkowie w dalszym ciągu zamieszkują wspólnie razem pod jednym dachem. W takiej sytuacji, gdy w trakcie orzekania rozwodu małżonkowie dalej ze sobą mieszkają, obowiązkiem sądu jest ustalenie zasad korzystania z tej nieruchomości po rozwodzie.

Nie ma on takiego obowiązku jedynie wtedy, gdy małżonkowie już razem nie mieszkają lub gdy małżonkowie sami złożą oświadczenie, aby sąd nie orzekał o prawie do wspólnego mieszkania.

Co może postanowić sąd

Sąd może rozdysponować mieszkanie na kilka sposób:

  • Wydziela konkretne części mieszkania, z których każda ze stron może korzystać
  • Dzieli mieszkanie na wniosek małżonków
  • Przyznaje mieszkanie jednej ze stron, jeżeli druga dobrowolnie się go zrzeka wydając stosowne oświadczenie
  • Nakazuje opuszczenie i opróżnienie mieszkania przez małżonka, który rażąco naruszył zasady wspólnego mieszkania i stanowi zagrożenie dla drugiej osoby

mieszkanie-wnetrzeNa pewno dużo kłopotu przysparza takie orzekanie podziału mieszkania przez sąd. Szczególnie w pierwszym przypadku, gdy każdemu ze współmałżonków została wydzielona pewna jego część do indywidualnego użytkowania. Konieczne czy też bardzo wygodne jest wtedy obopólne dogadanie się, co do odkupienia tej części przez drugiego współmałżonka lub sprzedanie mieszkania i podzielenie się pieniędzmi. W końcu większość rozwodników nie chce już razem mieszkać z dość prostego powodu, – nie mogą oni zazwyczaj na siebie najnormalniej w świecie spokojnie spojrzeć, a cóż dopiero mówić o wspólnym mieszkaniu. W sumie nie po to też osoby te decydują się na rozwód, aby nadal żyć ze sobą po jednym dachem. Mijałoby się to z celem.

Najbardziej korzystne rozwiązanie

Najbardziej korzystnym rozwiązaniem jest podział mieszkania na wniosek małżonków. Sami decydują o tym, jak zostanie ono podzielone. Wtedy regulacja prawna pozwala na szybkie załatwienie wszystkich spraw formalnych, na przykład sprzedanie takiej nieruchomości, co w większości przypadków jest najbardziej korzystnym rozwiązaniem.

Małżeństwa z dziećmi zazwyczaj dogadają się tak, aby osoba sprawująca opiekę nad pociechami otrzymała mieszkanie. Druga ze stron zrzeka się wtedy do niego prawa i wykazuje, że posiada inny lokal, w którym będzie mieszkała. Sąd takiemu rozwiązaniu jest przychylny, szczególnie, że jest to rozwiązanie dobre dla dzieci, które nie muszą zmieniać swojego środowiska i nadal pomimo rozwodu rodziców mogą mieszkać w dotychczasowym miejscu.

Podsumowując

Jak widać, jest sporo różnych rozwiązań, które mogą być zastosowane. Dużo zależy od konkretnej sytuacji i od tego na ile dwie strony są w stanie ze sobą się dogadać. Jeśli jest z tym problem, mogą być zastosowane bardziej drastyczne środki. Zawsze jednak najlepsze rozwiązania można wypracować gdy dwie strony ze sobą rozmawiają i każda z nich jest w stanie pójść na kompromis.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *