Tłumaczenia dokumentów

Tłumacz przysięgły – jak nim zostać?

Czy każdy może zostać tłumaczem przysięgłym? Jakie kryteria należy spełniać, aby móc rozpocząć swoją prace w tym zawodzie? To ważne zagadnienia, nad którymi zastanawiają się osoby, które chcą podjąć studia językowe – dlatego warto wcześniej sprawdzić, jaka odpowiedzialność ciąży na takich właśnie tłumaczach.

Kto może zostać tłumaczem przysięgłym?

Droga do tego, by zostać tłumaczem przysięgłym jest nieco dłuższa niż w przypadku osób, które chcą zostać tłumaczami książek czy czasopism. Jak sama nazwa wskazuje tłumacz przysięgły to osoba, która obciążona jest pewną przysięgą. Nie w sposób dosłowny, a bardziej prawny. Natomiast mimo wszystko jest to ktoś, na kim ciąży pewna odpowiedzialność za przekład oraz poświadczanie prawidłowego przekładu innych tłumaczy w przypadku odpisów różnych dokumentów. Aby zostać tłumaczem przysięgłym w Polsce konieczne jest posiadanie polskiego obywatelstwa lub któregoś z krajów Unii Europejskiej, ewentualnie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu. Dodatkowo swoją znajomość języka na wysokim poziomie należy potwierdzić w sposób akademicki. Co to oznacza?

Jak uzyskać wpis na listę tłumaczy przysięgłych?

Jeśli samodzielnie w domu nauczymy się języka na bardzo wysokim poziomie – to nie zostaniemy tłumaczami przysięgłymi. Aby móc otrzymać taki tytuł konieczne jest ukończenie studiów językowym na poziomie magisterskim, a następnie przystąpienie do egzaminu na tłumacza przysięgłego. Podczas takiego egzaminu sprawdzane są kompetencje językowe na poziomie biegłości w mowie oraz w piśmie. Jeśli uda nam się bez problemu taki egzamin zdać, wówczas znajdziemy się w gronie szczęśliwców, którzy trafiają na specjalną listę tłumaczy przysięgłych. Od tego momentu będziemy mieć możliwość przekładania dokumentów państwowych, pism procesowych, potwierdzania innych przekładów czy ich odpisów. Na tłumaczu przysięgłym ciąży pewnego rodzaju odpowiedzialność prawna, która obliguje go do wiernego przekładania treści. W przypadku niedopełnienia swoich obowiązków – tłumacz może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Jeśli chodzi o możliwości na rynku pracy, to warto mieć w pamięci fakt, że zawsze znajdują się potrzebujący ludzie, którzy potrzebują przełożenia na przykład dokumentów na inny język. Tłumacz języka angielskiego to bardzo popularna profesja, jeśli chodzi o tłumaczy przysięgłych. Wiele osób dokonuje transferów w pracy do innych krajów, zapisuje dzieci do szkół za granicą. Wówczas właśnie konieczne jest przełożenie takich dokumentów przez tłumacza przysięgłego.

Współpraca: https://www.argus.czest.pl/