Uncategorized

Zachowek – na czym polega i komu się należy?

podpisanie-dokumentow

Rozwód i procedura z nim związana nie należą do tematów lekkich i chętnie podejmowanych podczas rozmowy. Kwestia rozstrzygania o winie rozpadu małżeństwa jest natomiast jednym z najbardziej spornych elementów procesu. Badania dowodzą jednak, że rozpadowi ulega nawet kilkanaście procent małżeństw, a tendencja ta rośnie. Aby zapobiec ewentualnym wątpliwościom dotyczącym wyroków rozwodowych i ewentualnego rozstrzygania o winie rozpadu małżeństwa warto zaznajomić się z tematem – https://adwokatgoncik-jaskolska.pl/zachowek-wroclaw/.

Rozwód bez wątpienia nie jest łatwym przeżyciem, szczególnie w przypadku, kiedy to jedno z małżonków w znacznym stopniu się do niego przyczyniło. Wśród klientów kancelarii adwokackich zajmujących się sprawami rozwodowymi panuje często błędne przekonanie, iż zawnioskowanie i wyrażenie zgody na rozwód bez orzekania o winie, nawet w przypadku wyraźniej winy rozpadu małżeństwa jednego z małżonków, znacznie przyspieszy całą procedurę i ją ułatwi. Choć z pozoru przekonanie to wydaje się prawdziwe, w rzeczywistości nierzadko mija się z oczekiwaniem, a sprawa rozwodowa mimo chęci polubownego jej załatwienia może trwać długie miesiące np. ze względu na brak porozumienia w kwestii małoletnich dzieci stron lub wspólnego majątku. 

Kiedy zatem zdecydować się na rozwód z orzeczeniem o winie?

Orzeczenie o rozwiązaniu małżeństwa z winy jednej ze stron postępowania następuje w momencie, kiedy wnioski dowodowe zgromadzone w toku sprawy jednoznacznie wskazują na wyłączną winę jednego z małżonków. Sądy wydają orzeczenia z określeniem winy głównie w sprawach, w których przyczyną rozpadu małżeństwa była:

  • zdrada jednego z małżonków;
  • stosowanie przemocy fizycznej, psychicznej lub ekonomicznej przez jednego z małżonków;
  • zatajenie istotnych faktów przed zawarciem związku małżeńskiego takich jak choroba, zadłużenia, dzieci pozamałżeńskie. 

Wyrok rozwodowy, w którym została orzeczona wina upoważnia do wystąpienia o zasądzenie alimentów przeciwko małżonkowi i może być kluczowym elementem w innych sprawach np. o podział majątku wspólnego lub w kwestiach władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi stron https://adwokatgoncik-jaskolska.pl/spadek-wroclaw/

Wyrok taki, poza aspektami prawnymi ma również znaczenie socjologiczne i psychologiczne. Jednym z przykładów może być fakt, że ofiary przemocy w małżeństwie, w momencie orzeczenia o  wyłącznej winie agresora dotyczącej rozpadu małżeństwa, zyskują często spokój wewnętrzny i poczucie sprawiedliwości, które odgrywają ogromną rolę w procesie powrotu ofiary do normalności. 

Rozwód bez orzekania o winie. 

Najczęściej orzeczenia takie wydaje się w sytuacji, w której oboje z małżonków zgodnie uznają, iż nie ma już szans na ratowanie małżeństwa i nie łączy ich już żadna więź uczuciowa.